Acasă

HCA_12 din 24.03.2015

HOTĂRÂREA nr. 12

din 24.03.2015

Având în vedere:

v  OM 4916/22septembrie 2014 privind Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2014-2015;

v  În conformitate cu Legea nr. 1/2011, art. 96, alin.7, și în baza Metodologiei de organizare și funcționarea a consiliului de administrație din unităților de învățământ preuniversitar din 2014;

v  Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

v  Procesul-verbal al şedinţei Consiliului de Administraţie din data 24.03.2015,

DIRECTORUL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 STOENEȘTI

HOTĂRĂŞTE:

Art.1   Se aprobă oferta educațională CDS pentru anul școlar 2015-2016 cu următoarele opționale:

  1. a)Tehnologia Informație și Comunicațiilor;
  2. b)Tenis de masă.

Art.2   Se constituie Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2014-2015, astfel:

Preşedinte: Daniel PĂUNESCU

Secretar: Carmina BRATU

Persoană de contact: Sorina  CÎRJAN       

Membrii: George DAN VALENTIN

Administratori test, asistenţi şi evaluator, conform Anexei 1.

Art.3   Se constituie Comisia de mobilitate la nivelul unității școlare, având următoarea componență.

-          președinte: profesor Gabriela SPÎNU;

-          membru: profesor pentru învățământul preșcolar: Alina ZIDARU;

-          membru: profesor pentru învățământul primar: Nicoleta IVAN

Art.4   Se validează cererile doamnelor profesoare Țurlea Ramona-Mariana, Pavel Roxana-Maria și Dobrinoiu Mihaela-Atena pentru etapa privind „Pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular”.

Director

prof. ing. Daniel PĂUNESCU

Anexa 1 la HCA_12

Lista cu administratorii de test, asistenţii şi evaluatorii la Evaluarea Naţională la sfârşitul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

În anul şcolar 2014-2015 de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Stoeneşti

Clasa Structura şcolară Administrator test Asistenţi Evaluatori
a II-a Stoeneşti Peca Silvia Udroiu Bogdan Mihai

Peca Silvia

Neguleţ Mircea Eduard

Bădeni Neguleţ Mircea Eduard Nicolaescu Elena Raluca

Neguleţ Mircea Eduard

Popa Roxana Elena

Coteneşti - - -
Valea Bădenilor Popa Roxana Elena Dobrinoiu Mihaela Atena

Popa Roxana Elena

Peca Silvia

Piatra - - -
a IV-a Stoeneşti Duţan Laurenţiu Chelcea Cristina

Neguleţ Anton

Samoilă Andreea

Bădeni Florea Cristina Maria Neguleţ Mircea

Stroe Gheorghe

Ţurlea Ramona Mariana

Coteneşti Antone Mariana Duţă Roxana Mihaela

Gheorghiţă Mihaela

Neguleţ Anton

Valea Bădenilor Băcârcel Iosif Antoniu Popa Roxana Elena

Samoilă Andreea

Gheorghiţă Mihaela

Piatra Tănase Paula Liliana Onofreiciuc Ionela

Ţurlea Ramona Mariana

Stroe Gheorghe

a VI-a Stoeneşti Băcârcel Iosif Antoniu Nicolaescu Elena Raluca

Limbă şi comunicare:

-   Popescu Roxana Ştefania

-   Nicolaescu Elena Raluca

Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

- Ţintea-Baroş Mioriţa

- Ivaşcu Aurelia

- Tănase Paula Liliana

Bădeni Zamfir Sebastian Ionel Gropan Cecilia

Limbă şi comunicare:

-   Spînu Gabrielaâ

-   Deaconu Adina

Matematică şi Ştiinţe ale Naturii:

- Herescu Ana-Maria

- Ivaşcu Aurelia

- Antone Mariana

Cotenești Păştin Constantin Bărbieru Petruţa

Limbă şi comunicare:

-          Ştefănescu Păunica

-          Bărbieru Petruţa

Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

- Herescu Ana Maria

- Ivaşcu Aurelia

- Tănase Paula Liliana