Acasă

Raport individual de dezvoltare profesională

Până la data de 30 martie 2015 toate cadrele didactice din grupul ţintă - POSDRU  (700 lei) au obligaţia să depună la secretariatul unităţii de învăţământ Raportul Individual de Dezvoltare Profesională. 

Observaţie: acesta va fi semnat şi data cu data de 31.03.2015, în două exemnplare.