Acasă

Solicitare oferta lemne 2015

NECESAR LEMNE

 

 

Școala Gimnazială Nr. 1 Stoenești, din localitatea Stoeneşti judeţul Argeş, în anul 2015, achiziționează combustibil (material lemnos de esenţă fag) de 105 metri cubi. Această cantitate va fi transportată către structuri în cantităţile menţionate în tabelul de mai jos.

Nr. crt. DENUMIREA ȘCOLII ADRESA Cantitatea
1 Școala Gimnazială Nr 1 Stoenești Sat Stoeneşti 46 m3
2 Școala Gimnazială Cotenești Sat Coteneşti 17 m3
3 Școala Gimnazială Bădeni Sat Bădeni 19 m3
4 Școala Primară Piatra Sat Piatra 9 m3
5 Școala Primară Valea Bădenilor Sat Valea Bădenilor 12 m3
6 Grădinița Slobozia Sat Slobozia 2 m3

Oferta de preț trebuie să includă  masa lemnoasă, transportul către structurile şcolare şi debitarea pentru foc.

ASTEPTĂM oferta dumneavoastră pe adresa Școala Gimnazială Nr 1 Stoenești, com. Stoeneşti, jud. Argeş, sau pe adresa de e-mail scoala.stoenesti@yahoo.com, , până la data de 31 aprilie 2015.

DIRECTOR,                                                                                   CONTABIL SEF,

Prof. ing. Daniel PĂUNESCU                                               Ec.  Nicoleta – Sorina IARCA