Acasă

Consiliu profesoral, vineri, 15 septembrie 2017, ora 16

De pe ordinea de zi:

  1. validarea raportului general privind starea și calitatea educației;
  2. revizuirea PDI;
  3. avizarea programul managerial al școlii pe anul școlar 2017-2018;
  4. fișa postului;
  5. stabilirea tematici CP;
  6. diverse.