Acasă

Invitație - Consiliu de Administrație, vineri 29 septembrie 2017, ora 15

CONVOCATOR

Consiliu de Administrație

 

Membrii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.1 Stoenești sunt convocații în data de vineri, 29 septembrie 2017, ora 1500, la ședința ordinară ce va avea loc la sediul unității școlare, având la ordinea de zi următoarele:

  1. Constituirea consiliului de administrație pentru anul școlar 2017-2018;
  2. Stabilirea atribuțiilor membrilor CA,
  3. Mișcarea elevilor;
  4. Aprobarea tematicii ședințelor CA pentru anul școlar 2017-2018;
  5. Aprobarea planului managerial anual și pentru semestrul I pe anul școlar 2017-2018;
  6. Aprobarea orarului școlar;
  7. Validarea raportului general privind starea și calitatea învățământului în anul școlar 2016-2017;
  8. Evaluarea personalului didactic și didactic auxiliar.
  9. Aprobarea trecerii personalului salariat de la o gradație salarială la alta.
  10. Diverse