Acasă

Consiliu profesoral, miercuri, 4 octombrie 2017, ora 16

C O N V O C A T O R

Ședință Consiliu Profesoral

Sunteți convocați la ședința extraordinară a Consiliului Profesoral al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Stoenesti - care va avea loc miercuri, 4 octombrie 2017, ora 1600, la sediul Școlii Gimnaziale Stoenesti, având la ordinea de zi următoarele:

  1. Elaborarea/revizuirea PDI.
  2. Prezentarea și avizarea fișei postului pentru personalul unității școlare.
  3. Discutarea activităţii cadrelor didactice în vederea înscrierii la examenele de obținere a gradelor didactice;
  4. Prezentare regulament, proceduri, cod, etică, metodologii etc.
  5. Diverse.

Prezența este obligatorie!!!!!

Eventualele învoiri se fac pe bază de cerere înregistrată la secretariatul unității.

Director,

prof. Daniel PĂUNESCU