Acasă

În atenția personalului unității școlare

Termenul limită de depunere al documentelor necesare decontării cursurilor de formare continuă este de  17 noiembrie 2017.

Fișa postului va fi depusă la secretariatul unității școlare până pe data de 10 noiembrie 2017.