Acasă

Anunţ important

          Tot personalul angajat al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Stoeneşti va prezenta, în data de 21 noiembrie 2017,  adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie cu specificaţia clinic sănătos. Observaţie: altele decât cele eliberate anterior.

            În plus, educatoarele, responsabilii lapte-corn şi femeile de serviciu vor aduce şi rezultatul analizelor copro bacteriologic şi parazitologic.

     Documentele medicale eliberate sunt obligatorii  pentru completarea dosarului de medicina muncii.