Acasă

Convocator ședință C.P. - 21.11.2017

C O N V O C A T O R

Ședință Consiliu Profesoral

Sunteți convocați la ședința ordinară a Consiliului Profesoral al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Stoenesti - care va avea loc marți, 21 noiembrie 2017, ora 1600, la sediul Școlii Gimnaziale Stoenesti, având la ordinea de zi următoarele:

  1. Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor (Raport de activitate comisie de lucru – Spînu Gabriela);
  2. Sprijinirea elevilor cu dificultăți de învățare/risc de abandon școlar (Raport de activitate comisie de lucru – Gheorghiță Mihaela);.
  3. Proiectarea bugetului pentru anul 2018;
  4. Cifra de școlarizare pentru anul școlar 2018-2019;
  5. Rețeaua școlară;
  6. Diverse.

Prezența este obligatorie!!!!!

Eventualele învoiri se fac pe bază de cerere înregistrată la secretariatul unității.

Director,

prof. Daniel PĂUNESCU

Machetă cifră școlarizare 2017-2018

 Macheta trebuie completată de către fiecare educator/învățător/diriginte pentru clasa la care este numit.