Acasă

CEAC

Până pe data de 30.04.2015, președintele comisiei CEAC trebuie să întocmească raportul de activitate pentru a putea fi prezentat consiliului de administratie. Acesta trebuie să cuprindă și procesele verbale întocmite în urma ședințelor de lucru.