Acasă

În atenţia cadrelor didactice!

       În perioada 15 - 19 ianuarie 2018, Comisiile metodice din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Stoeneşti, se vor întruni pentru a discuta Proiectul de Încadrare  şi oferta privind  disciplinele opţionale pentru anul şcolar 2018-2019. Se vor întocmi procese-verbale, iar o copie a acestora va fi depusă la serviciul secretariat al unităţii de învăţământ.