Acasă

În atenția cadrelor didactice și a personalului auxiliar

Până pe data de 2 februarie trebuiesc depuse la secretariatul unității, rapoartele comisiilor metodice și de lucru.

La ședința de Consiliu profesoral, fiecare diriginte va avea completat Situația școlară pe semestrul I, după modelul din atașament.

SC_I

 

Vă multumesc,