Acasă

Consiliu profesoral

Ordinea de zi:

  1. Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor.
  2. Analiza stării disciplinare.
  3. Prezentarea programului de activități pentru săptămâna Școala Altfel.
  4. Prezentarea elevilor cu rezultate deosebite obținute la olimpiadele școlare.
  5. Analiza rezultatelor obținute la simularea evaluării naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, în anul școlar 2017-2018;
  6. Aspecte legate de evaluarea ARACIP.
  7. Diverse.

Cadrele didactice implicate, au obligația să pregătească materialele necesare, conform ordinii de zi.

Profesorii diriginți, învățătorii și educatoarele să întocmească progrmul activităților ce se vor desfășura în săptămâna Școala Altfel. acesta trebuie înregistrat la secretariatul unității, până la data de 16 martie 2018.