Acasă

Convocator CA din data de 22 martie 2018

CONVOCATOR

Consiliu de Administrație

 

Membrii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.1 Stoenești sunt convocații în data de joi, 22 martie 2017, ora 1500, la ședința ordinară ce va avea loc la sediul unității școlare, având la ordinea de zi următoarele:

  1. Externalizarea serviciului de Securitate și Sănătate în Muncă.
  2. Tranșe de salarizare;
  3. Aprobarea repartiției bugetului anual.
  4. Mișcarea elevilor.
  5. Comisia de organizare a Programului național „Școala Altfel”.
  6. Aprobarea comisiei de organizare și administrate a Evaluării Naționale pentru clasele a II-a, A –IV-a și a VI-a
  7. Aspecte legate de evaluarea ARACIP.
  8. Diverse