Acasă

ANUNT

Cadrele didactice care au dobândit gradul didactic I, au obligația să depună la secretariatul unității de învățământ, un exemplar al lucrării sustinute.

Termen 1 iunie 2018.