Acasă

FFF important

Responasabilii de comisii metodice și de compartimente va înainta Consiliului de Administrație, un raport privind evaluarea parțială personalului.

Raportul v-a fi înregistrat la secretariatul unității pânț la data de 17 mai 2018.

Director,

prof. Daniel PĂUNESCU