Acasă

Consiliu profesoral martie 2015

Consiliu profesoral

 

Data: Vineri 21.03.2015

 

Locația Stoenești, ora 1200

 

ORDINEA DE ZI:

 

  1. Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a elevilor – prof. Duțan Laurențiu;

  2. Analiza stării disciplinare – prelucrare ROI 2015;

  3. Prezentarea programului de activități pentru săptămâna Școala Altfel – prof. Popescu Roxana;

  4. Validarea fișei de evaluare a personalului unității școlare pentru anul 2014-2015;

  5. Prezentarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2015-2016 – responsabili comisii metodice;

  6. Site-ul școlii – prof. Neguleț Mircea;

  7. Diverse.