Acasă

Calendarul activităților de validare a fișei de autoevaluare

TERMENE ACTIVITĂŢI
15 iunie – 3 august Depunerea fișei de autoevaluare/evaluare și a raportului justificativ la secretariatul unității.
6 august - 17 august Evaluare în comisii/compartiment
20 august - 24 august Validarea de către consiliul profesoral
27 august - 31 august Evaluare în Consiliul de Administrație
În termen de 3 zile lucrătoare de la data ședinței CA de acordare a calificativelor Ridicarea comunicării de la unitate către toate cadrele didactice/didactic auxiliare
În termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului final de acordare și comunicare a calificativului prevăzut la art. 10, alin (2)   din prezenta Metodologie. Depunerea contestațiilor
În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor Soluționarea contestațiilor și comunicarea în scris a rezultatelor

 

Fișa de autoevaluare pentru anul școlar 2017-2018, pentru cadrele didactice.

Fișa de autoevaluare pentru anul școlar 2017-2018, pentru contabil.

 Fișa de autoevaluare pentru anul școlar 2017-2018, pentru secretar.

Fișa de autoevaluare pentru anul școlar 2017-2018, pentru administrator de patrimoniu.