Acasă

În atenţia cadrelor didactice

Marţi, 4 septembrie 2018, ora 900, la sediul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Stoeneşti va avea loc şedinţa Consiliului Profesoral, având la ordinea de zi următoarele:

1. Validarea situaţiei şcolare  în urma susţinerii testărilor privind încheierea situaţiei şcolare şi a  examenului de corigenţă;

2.  Alegerea cadrelor didactice care vor face parte din Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ în anul şcolar 2018-2019;

3. Desemnarea cadrelor didactice coordonatoare ale structurilor şcolare;

4. Desemnarea diriginţilor claselor din învăţământul gimnazial;

5. Discutarea ROI şi ROFUIP;

6. Prezentarea Încadrării cadrelor didactice pentru anul şcolar 2018-2019;

7. Aspecte legate de începerea anului şcolar 2018-2019;

8. Diverse.