Acasă

Consiliul Profesoral 7 septembrie 2018

În atenţia membrilor Consiliului Profesoral al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Stoeneşti!

 

               În data de 7 septembrie 2018, ora 900, sunteţi invitaţi să participaţi la şedinţa Consiliului Profesoral, la sediul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Stoeneşti.

               Ordinea de zi:

1.  Validarea fişelor de autoevaluare pentru anul şcolar 2017-2018;

2. Avizarea Încadrării personalului didactic  pentru anul şcolar 2018-2019;

3. Discutarea orarelor şcolare;

4. Alegerea membrilor C.A.

5. Alegerea responsabililor comisiilor metodice şi constituirea comisiilor de lucru pentru anul şcolar 2018-2019;

6. Aspecte privind festivitatea de deschidere a anului şcolar 2018-2019;

7. Diverse.