Acasă

În atenţia membrilor Consiliului de Administratie

Membrii Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale nr. 1 Stoeneşti, sunt invitaţi în data de 7 septembrie 2018, ora 1100, la sediul Şcolii Gimnaziale nr. 1 Stoeneşti, pentru a participa la şedinţa de lucru,  având următoarea ordine de zi:

1. Desemnarea preşedintelui Consiliului de Administraţie;

2. Evaluarea fişelor de autoevaluare pentru anul şcolar 2017-2018;

3.  Validarea coordonatorilor structurilor şcolare pentru anul şcolar 2018-2019;

4. Validarea diriginţilor claselor gimnaziale pentru anul şcolar 2018-2019;

5. Aprobarea Încadrării personalului didactic pentru anul şcolar 2018-2019;

6. Aprobarea Orarului şcolar pentru anul şcolar 2018-2019;

7. Validarea Comisiilor metodice şi de lucru pentru anul şcolar 2018-2019;

8. Mişcarea elevilor;

9. Diverse.