Acasă

Ședință Consiliu Profesoral, vineri 21 septembrie 2018, ora 14

 

C O N V O C A T O R
Ședință Consiliu Profesoral

Sunteți convocați la ședința Consiliului Profesoral al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Stoenesti - care va avea loc

vineri, 21 septembrie 2018, ora 14, la sediul Școlii Gimnaziale Stoenesti, având la ordinea de zi următoarele:
1. Validarea orarului școlar pentru anul 2018-2019;
2. Stabilirea tematicii C.P
3. Fisa postului pentru personalul angajat al unitatii școlare
4. Desemnarea personalului didactic de serviciu pe structură școlară;
5. Desemnarea personalului didactic însoțitor pentru transportul copiilor cu microbuzul școlar;
6. Discutarea datei limita de depunerea a planificarilor anuale
7. Diverse.

Prezența este obligatorie!!!!!
Eventualele învoiri se fac pe bază de cerere înregistrată la secretariatul unității.

Director,
prof. Iosif Antoniu Băcârcel