Acasă

Convocator CP 12 octombrie 2018

NR: 09-10-2018

 

C O N V O C A T O R

Ședință Consiliu Profesoral

Sunteți convocați la ședința extraordinară a Consiliului Profesoral al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Stoenesti - care va avea loc VINERI, 12 octombrie 2018, ora 1300, la sediul Școlii Gimnaziale Stoenesti, având la ordinea de zi următoarele:

  1. Prezentarea PDI semestrul I, an școlar 2018 - 2019
  2. Prezentarea și îmânarea fișei postului pentru personalul unității școlare.
  3. Îmânarea deciziilor responsabiilor de comisii metodice si de lucru
  4. Discutarea activităţii cadrelor didactice în vederea înscrierii la examenele de obținere a gradelor didactice;
  5. Prezentare regulament, proceduri, cod, etică, metodologii etc.
  6. Prezentare R.O.I
  7. Diverse.

Prezența este obligatorie!!!!!

Eventualele învoiri se fac pe bază de cerere înregistrată la secretariatul unității.

Notă – coordonatorii structurilor școlare vor îmâna conducerii unității de învătământ ORARELE structurilor pe care le conduc, pentru anul școlar 2018-2019

Director,

prof. Iosif Antoniu BĂCÂRCEL