Acasă

CONSILIU PROFESORAL 29-10-2018

Ordinea de zi

1. Prezentarea Raportului responsabilului CEAC, in urma vizitei de evaluare externă

2. Discutarea Fișei de autoevaluare a cadrelor didactice, auxiliare pentru anul școlar 2018-2019

3. Diverse