Acasă

CONSILIU DE ADMINISTRATIE, 13.11.2018

Ora de începere 14.30

ORDINEA DE ZI

1.Aprobarea reîntregiri normei de îngrijitor Școala Gimnazială Bădeni 

2. Analiza parcurgerii materiei și evaluării ritmice a ELEVILOR

3. Discuții privind  proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2019 - 2020 .

4. Discuții privind demararea recensământului populației școlare pentru anul școlar 2019-2020

5. Diverse