Acasă

Convocator, ședință Consiliu Profesoral

       Luni, 14.01.2019,ora 1400 , la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1 Stoenești, va avea loc ședința Consiliului Profesoral, având urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de catre profesorii diriginți a situației școlare, până la momentul respectiv,

2. Prezentarea programului pentru vacanța intersemestrială/ concedii de odihnă,

3, Prezentarea metodologiei privind mobilitatea personalului didactic pentru anul  2019,anexa 2 din metodologie,

4, Pregătirea olimpiadelor școlare

5, Diverse