Acasă

În atenția cadrelor didactice!

Luni 04.02.2019, ora 10, cadrele didactice sunt asteptate la ședința de Consiliu Profesoral, la Școala Gimnazială Nr.1 Stoenești. Ordinea de zi va fi;

1. Prezentarea de catre cadrele didactice a situației școlare

2. Prezentarea rapoartelor de activitate ale comisiilor metodice

3. Stabilirea planului de activități pentru vacanța intersemestrială

4. Diverse