Acasă

Circumscripţii arondate unităţilor de învăţământ

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Stoeneşti

Com. Stoenesti, jud. Argeş, Cod 117675

Telefon / Fax 0248 / 550070

Mail: scoala.stoenesti@yahoo.com

                                                                                                  ______________________                                             

                                                                                                          Nr. 386 / 26.02.2019

Circumscripţiile şcolare arondate unităţilor de învăţământ

în vederea înscrierii elevilor în învăţământul primar, clasa pregătitoare

an şcolar 2019-2020

Nr. crt. Unitatea de învăţământ Circumscripţia şcolară Nr. clase pregătitoare Nr. locuri
1 Şcoala Gimnazială nr. 1 Stoeneşti

satul Stoeneşti

satul Slobozia

satul Lunca Gârtii

0,5 6
2 Şcoala Gimnazială Coteneşti Satul Coteneşti + Satul Bădeni 1 14
3 Şcoala Primară Valea Bădenilor Satul Valea Bădenilor 1 20
4 Şcoala Primară Piatra Satul Piatra 0,34 4

DIRECTOR,                                                             SECRETAR ŞEF,

     prof. Iosif Antoniu BĂCÂRCEL                                           Carmina BRATU