Acasă

Luni 13 și marți 14 aprilie sunt zile libere

Codul Muncii

TITLUL III - Timpul de muncă şi timpul de odihnă

CAPITOLUL 2 - Repausuri periodice

SECTIUNEA 3 - Sărbătorile legale

Art. 139. [enumerarea sărbătorilor legale în care nu se lucrează]
(1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
- 1 și 2 ianuarie;
- prima și a doua zi de Paști;
- 1 mai;
- prima și a doua zi de Rusalii;
- Adormirea Maicii Domnului;
- 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul Romaniei;
- 1 Decembrie;
- prima și a doua zi de Crăciun;
- doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele creștine, pentru persoanele apartinând acestora.
(2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.

Contractul colectiv de muncă la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar semnat în data de 13.11.2014

Art. 28 (1) Salariaţii au dreptul, între 2 zile de muncă, la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.
(2) În fiecare săptămână, salariaţii au dreptul la 2 zile consecutive de repaus, de regulă, sâmbăta şi duminica.
(3) În cazul în care activitatea la locul de muncă nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, în cadrul comisiei paritare de la nivelul unităţii/instituţiei prevăzute în Anexa nr. 4, se vor stabili condiţiile în care zilele de repaus vor fi acordate în alte zile ale săptămânii. În această situaţie, salariaţii vor beneficia de un spor la salariu de 100% din salariul de bază.
(4) Sunt zile nelucrătoare:

- zilele de repaus săptămânal;

- 1 şi 2 ianuarie;

- prima, a doua și a treia zi de Paşti;

- 1 Mai;

- prima şi a doua zi de Rusalii;

- Adormirea Maicii Domnului;

- 30 Noiembrie – Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;

- 1 Decembrie;

- 25 și 26 decembrie;

- două zile lucrătoare, pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestor culte.
(5) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariații beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază de 100% din salariul de bază, corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.
(6) În situațiile în care nu se acordă sporurile prevăzute la alin. (3) și alin. (5), salariații beneficiază de 2 zile libere pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal/sărbătoare legală.