Afișare # 
Titlu Data publicării Autor Accesări
Plan Managerial anual, semestrul II, an școlar 2017- 2018 15 Februarie 2018 Scris de Director Șc. Stoenești 27
Raport privind starea și calitatea educației pe semestrul I, an școlar 2017-2018 15 Februarie 2018 Scris de Director Șc. Stoenești 30
Hotărârea consiliului de administrație din data de 07/02/2018 15 Februarie 2018 Scris de Director Șc. Stoenești 38
Grafic asistențe la ore, semestrul II, an școlar 2017- 2018 31 Ianuarie 2018 Scris de Director Șc. Stoenești 46
Regulamentul de Ordine Internă a unității școlare Școala Gimnazială Nr. 1 Stoenești, 2017-2018 12 Noiembrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 111
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unității școlare Școala Gimnazială Nr. 1 Stoenești, 2017-2018 12 Noiembrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 106
Raportul de analiză privind activitatea directorului unității școlare în anul școlar 2016-2017 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 215
Program transport microbuz școlar 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 198
Profesori însoțitori pentru transportul cu microbuzul școlar 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 172
Raportul de analiză privind starea și calitatea educației, pentru anul școlar 2016-2017 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 158
Plan operațional, an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 226
Plan Managerial anual, semestrul I, an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 208
Plan Managerial anual, an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 238
Organigrama unității de învățământ Școala Gimnazială Nr.1 Stoenești 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 176
Orarul Școlii Gimnaziale Nr.1 Stoenești, an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 129
Grafic asistențe la ore, semestrul I, an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 205
fișa de autoevaluare a personalului nedidactic, pentru anul 2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 144
Fișa de autoevaluare a cadrelor didactice și didactic auxiliar, pentru anul școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 119
Grafic cu elevii de serviciu pe școală, semestrul I, an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 103
Contract educațional 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 162
Calendar an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 169
Hotararea Consiliului de Administratie din 8 septembrie 2017 18 Septembrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 313
Decizia de numire a secretarului Consiliului Profesoral 02 Septembrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 231
Decizia de numire a Profesorilor coordonatori 02 Septembrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 220
Decizia de numire a profesorilor diriginți 02 Septembrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 227