Afișare # 
Titlu Data publicării Autor Accesări
Veniturile salariale ale angajílor Scolii Gimnaziale nr.1 Stoenesti 02 Aprilie 2018 Scris de Director Șc. Stoenești 53
Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 22 martie 2018 27 Martie 2018 Scris de Director Șc. Stoenești 82
Plan Managerial anual, semestrul II, an școlar 2017- 2018 15 Februarie 2018 Scris de Director Șc. Stoenești 361
Raport privind starea și calitatea educației pe semestrul I, an școlar 2017-2018 15 Februarie 2018 Scris de Director Șc. Stoenești 243
Hotărârea consiliului de administrație din data de 07/02/2018 15 Februarie 2018 Scris de Director Șc. Stoenești 231
Grafic asistențe la ore, semestrul II, an școlar 2017- 2018 31 Ianuarie 2018 Scris de Director Șc. Stoenești 241
Regulamentul de Ordine Internă a unității școlare Școala Gimnazială Nr. 1 Stoenești, 2017-2018 12 Noiembrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 275
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unității școlare Școala Gimnazială Nr. 1 Stoenești, 2017-2018 12 Noiembrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 248
Raportul de analiză privind activitatea directorului unității școlare în anul școlar 2016-2017 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 373
Program transport microbuz școlar 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 350
Profesori însoțitori pentru transportul cu microbuzul școlar 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 330
Raportul de analiză privind starea și calitatea educației, pentru anul școlar 2016-2017 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 302
Plan operațional, an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 408
Plan Managerial anual, semestrul I, an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 448
Plan Managerial anual, an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 431
Organigrama unității de învățământ Școala Gimnazială Nr.1 Stoenești 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 328
Orarul Școlii Gimnaziale Nr.1 Stoenești, an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 260
Grafic asistențe la ore, semestrul I, an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 354
fișa de autoevaluare a personalului nedidactic, pentru anul 2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 277
Fișa de autoevaluare a cadrelor didactice și didactic auxiliar, pentru anul școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 246
Grafic cu elevii de serviciu pe școală, semestrul I, an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 229
Contract educațional 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 307
Calendar an școlar 2017-2018 01 Octombrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 309
Hotararea Consiliului de Administratie din 8 septembrie 2017 18 Septembrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 448
Decizia de numire a secretarului Consiliului Profesoral 02 Septembrie 2017 Scris de Director Șc. Stoenești 368